Vlastní config.cfg

 • V článku o bindování jsme si řekli, že pokud už máme zažité nějaké nastavení v
  Counter-strike, tak je dobré si vytvořit vlastní konfigurační soubor aby jsme nemuseli stále nastavovat náš counter-strike pomocí bindů.
 • Takový konfigurační soubor s sebou ale přináší i jiná nastavení, než jen rozvržení kláves.
  Jedná se třeba o nastavení jména, hlasitosti, barvy zaměřovače nebo chatu ve hře a plno dalších věcí.
  Podívejme se tedy společně na to a pojďme se naučit, jak si takový vlastní konfigurační soubor vytvořit.

 

 • Co bychom měli vědět:
 • Na začátek bychom měli vědět, že každý konfigurační soubor je nastavený tak, že se do něho může zapisovat.
  To  znamená, že pokud něco někde změníme ve hře my a nebo server, tak to tak zůstane, protože se to do konfiguračního souboru zapsalo.
  Vždy když zapneme counter-strike, tak hra si onen soubor přečte a uplatní hodnoty, které v něm jsou.
  Pokud si tam tedy my něco nějak nastavíme a vlezeme na nějaký server, který něco přepisuje, tak se nám hodnoty přepíší a my je musíme vrátit na zpět ručně a to je dost otravné.

Další věcí je, že counter-strike má ve zvyku udržovat v souboru chaos. Nemá totiž žádné formátování a tak je vše vypsáno pod sebou v jednom.

 

Kde se konfigurační soubor nachází:
Hlavní konfigurační soubor se jmenuje config.cfg a pokud jste neměnily cestu při instalaci, tak ho najdete v:
C:\Program Files/Steam/steamapps/Váš účet/counter-strike/cstrike/.

 

Jak editovat soubor:
V průzkumníku Microsoft Windows, klikneme pravým tlačítkem myši na soubor a dáme Otevřít.
Pokud se nás průzkumník zeptá, kterým programem má soubor otevřít, tak zvolíme možnost:
- Vybrat program ze seznamu a ze seznamu vybereme poznámkový blok.

Průzkumník Microsoft Windows ( obr. 1 )Průzkumník Microsoft Windows ( obr. 2 )Průzkumník Microsoft Windows ( obr. 3 )

 

Nyní máme před sebou otevřený config.cfg a vypadá takto:

Defaultní config.cfg

 

 

Tvoříme komenty pro úhlednost:
Když máme otevřený config.cfg, tak si za příkazem unbindall několikrát odřádkujeme.
Aby jsme měli přehled v tom co děláme a začneme nějakým komentem.
- Já pro úhlednost používám takovéto komenty “<| —popis—|>”.
Samozřejmě můžeme použít jaký chceme. Je to jedno.

 

Reorganizujeme konfig:
Uděláme si tedy nějaký koment aby jsme věděli co v následujících řádcích bude obsaženo a níže vyhledáme potřebné příkazy a přesuneme si je pod náš koment.
Osobně si myslím, že stačí, když si takto rozkategorizujeme jen příkazy, které začínají na:
Bind
, say, team_say a name.

Mohlo by to vypadat třeba nějak takto:

Kategorie v config.cfg

 

 

Tvoříme si vlastní nastavení:
Když si všecko hezky rozdělíme, tak se můžeme pustit do nastavování.
Níže naleznete potřebné bindy a jejich hodnoty podle kterých si můžete vše nastavit.

 

Zákaz zápisu do souboru:
Na konec až máme vše hotové, tak soubor uložíme a uděláme jednu důležitou věc.
Zakážeme zapisování do našeho konfiguračního souboru.

Tím předejdeme tomu, že nám naše nastavení nějaký server přepíše a také tomu, že nám hra v našem úhledně vytvořeném souboru udělá opět chaos.
Pokud budeme chtít ve hře něco změnit, tak klidně můžeme.
Hra si konfigurační soubor přečte při spuštění a dál se o něj nestará.

Změny zadané do konzole nebo v Options se nám projeví ale jen po dobu této hry.
Pokud hru vypneme a znovu zapneme, tak se nám vrátí hodnoty, které máme v konfiguračním souboru.
To se děje právě díky tomu, že máme zakázaný zápis. Hra sice může měnit hodnoty ale nemůže je do souboru zapsat.
Pokud tedy budeme potřebovat něco změnit na stálo, tak musíme znovu nastavit soubor pro zápis a hodnoty si přenastavit.
Následně soubor uložíme a opět zápis zakážeme.

Doporučuji si soubor někam zálohovat. Protože v případě, že zapomeneme souboru zakázat zápis, tak při jediném spuštění hry bude naše práce pryč.

Zákaz zápisu do souboru provedeme tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na soubor a úplně dole v nabídce vybereme Vlastnosti.
Otevře se nám okno a dole máme sekci Atributy.
- Stačí tam zaškrtnout políčko Jen pro čtení a kliknout na Použít a máme hotovo.

Vlastnosti souboruNastavení atribut "Jen pro čtení"

 

 

Tvorba aliasů:
Možná Vás ještě bude zajímat, že ve spojitosti s tvorbou vlastního konfiguračního souboru je možnost si nastavit i takzvané aliasy.
Ty slouží k tomu, že si k jednomu tlačítku přiřadíme více funkcí.
Používá se to převážně na nákup zbraní a výbavy.
Zde naleznete popis toho, jak si vytvořit alias.

 

Názvy tlačítek na klávesnici a myši

Myš:

 • MOUSE1 - Levé tlačítko myši
 • MOUSE2 – Pravé tlačítko myši
 • MOUSE3 – stisknutí kolečka na myši
 • MOUSE4 – postraní tlačítko na myši
 • MWHEELUP – Otočení kolečkem myši nahoru
 • MWHEELDOWN – Otočení kolečkem na myši dolů

Klávesnice:

 • Esc – Escape
 • Enter – Enter
 • Mezerník – Space
 • Shift - Shift
 • Ctrl - Ctrl
 • Pause – Pause
 • Alt – Alt
 • Backspace – Backspace ( tlačítko kterým mažete text )
 • Tab – Tab
 • Caps Lock - Capslock
 • Insert - Ins
 • Delete – Del
 • Home – Home
 • End – End
 • Page Up – Pgup
 • Page Down – Pgdn
 • Šipka vlevo – Leftarrow
 • Šipka vpravo – Rightarrow
 • Šipka nahoru – Uparrow
 • Šipka dolu – Downarrow

Numerická klávesnice:

 • 0 – Kp_ins
 • 1 – Kp_end
 • 2 – Kp_downarrow
 • 3 – Kp_pgdn
 • 4 – Kp_leftarrow
 • 5 – Kp_5
 • 6 – Kp_rightarrow
 • 7 – Kp_home
 • 8 – Kp_uparrow
 • 9 – Kp_pgup
 • Enter – Kp_enter
 • + – Kp_plus
 • - – Kp_minus
 • * – *
 • / - Kp_slash

 

Základní význam funkcí v config.cfg

 • +showscores – Tabulka se skóre ( defaultně Tab )
 • +attack – Střelba ( defaultně Enter a levé tlač. myši )
 • +attack2 – Rozšířené funkce zbraní zoom, tlumič atd. ( defaultně pravé tlač. myši )
 • cancelselect – Zrušení výběru ( defaultně Esc )
 • buyammo1 – Náboje do primární zbraně ( defaultně, )
 • buyammo2 – Náboje do sekundární zbraně ( defaultně . )
 • slot5 – C4 za teroristy ( defaultně číslice 5 )
 • slot4 – He grenade, Flashbang, Smoke grenade ( defaultně číslice 4 )
 • slot3 – Nůž ( defaultně číslice 3 )
 • slot2 – Sekundární zbraň ( defaultně číslice 2 )
 • slot1 – Primární zbraň ( defaultně číslice 1 )
 • toggleconsole – Vyvolá konzoli ( defaultně ~ a ` )
 • +forward – Chůze dopředu ( defaultně W a šipka nahoru )
 • +back – Chůze dozadu ( defaultně S a šipka dolu )
 • +moveleft – Chůze doleva ( defaultně A a šipka doleva )
 • +moveright – Chůze doprava ( defaultně D a šipka doprava )
 • buy – Vyvolá nákupní menu ( defaultně B )
 • radio3 – Vyvolá nabídku odpovědi/hlášení ( defaultně C )
 • radio2 – Vyvolá nabídku rozkazy pro skupinu ( defaultně X )
 • radio1 – Vyvolá nabídku rozkazy ( defaultně Z )
 • +use – Použití, zneškodnění C4 ( defaultně E )
 • impulse 100 – Baterka ( defaultně F )
 • drop – Odhození zbraně nebo C4 ( defaultně G )
 • +commandmenu – Vyvolá nabídku příkazů ( defaultně H )
 • +voicerecord – Aktivuje mikrofón ( defaultně K )
 • chooseteam – Vyvolá nabídku výběru týmu a postav ( defaultně M )
 • nightvision – Brýle pro noční vidění ( defaultně N )
 • lastinv – Vrátí do ruky předešlou věc ( defaultně Q )
 • invnext – Další věc z inventáře ( defaultně ] a kolečko na myši nahoru )
 • invprev – Předchozí věc z inventáře ( defaultně [ a kolečko na myši dolu )
 • +reload – Nabití zbraně ( defaultně R )
 • impulse 201 – Spray logo ( defaultně T )
 • messagemode – Veřejný chat ( defaultně Y )
 • messagemode2 – Týmový chat ( defaultně U )
 • +jump – Skok ( defaultně Space )
 • +duck – Skrčení se ( defaultně Ctrl )
 • +speed – Chůze potichu ( defaultně Shift )
 • say – Zadaný text vypíše do veřejného chatu. Text se uvádí v závorkách a mezery se nahrazují znakem %.
 • say_team – Zadaný text vypíše do týmového chatu. Text se uvádí v závorkách a mezery se nahrazují znakem %.
 • name – Nastavení Vašeho jména ve hře. Jméno se uvádí v závorkách a mezery se nahrazují znakem %.

Zde je podrobný seznam funkcí.

Komentáře: 5 783 “Vlastní config.cfg”