Hromadná rampa – Terrorist – de_nuke

De_nuke – > Taktiky pro teroristy

Stáhněte si obrázky http://www.ulozto.cz/8972570/rampa-rar

V této taktice se bude jednat o hromadný rush ze dvou stran na rampu v mapě de_nuke, za pomocí zmatení a oslepení nepřítele. Při dobrém secvičení je tato taktika velice rychlá a využívá momentu překvapení.

U této taktiky bude možná lepší, pokud si předem určíte, kdo bude co provádět a nedělat to individuálně podle toho, jaký kdo má spawn, doporučuji, aby každý hráč měl určené číslo, které si napíše za nick (1-5), nepřítel nic nepochopí a vám to pomůže

Pokud bude třeba, tak zde naleznete názvy míst v mapách.

 

Nákup

K této taktice je potřeba plný nákup, každý hráč musí mít: ak47,  kevlar+helmet, 1x smoke granát, 1x flash granát (minimálně), 1x HE granát.

 

Vnitřek

2 hráči (je dobré, aby jeden z nich měl bombu), půjdou dovnitř, jeden půjde rushem do unimy do okna koukat do hlavního vchodu [1] a druhý hráč půjde koukat k rádiu a pouze kontrolovat [2].

Obr. 1

V této pozici hráči počkají do té doby, dokud hráči venku nedojdou pod catwalk a nedají signál. Hráč v unimě se může stáhnout a připravit na rush rampy.

Když hráči dostanou signál (od hráčů, co šli přes venek), jeden hodí flash o bednu, tak aby se odrazil doleva ve směru šipky. Druhý hráč hodí flash o zeď, tak aby se odrazil doprava ve směru šipky.

Obr. 2

Venek

 

3 určení hráči poběží rush venek, na místě označeném žlutou barvou se zastaví a z tohoto místa hodí každý smoke granát do míst označených modře, tak aby výsledný kouř pokryl modrou plochu a CT měli omezený výhled.

Obr. 3

Poté ti 3 hráči poběží dále k hangáru, kde budou házet flushe. Hráč, který je nejrychlejší hodí flash před hangár [1]. Hráč, který je za ním hodí flash za červenou bednu [2] a hráč, který je poslední hodí flash za hnědou bednu [3]. Dávejte si pozor na hlavní vchod do horního plantu. Zde často někdo bývá.

Obr. 4

Po hození flashů hráči běž přes hangár směrem pod catwalk sem [1]. Všichni 3 hráči hodí he granát na catwalk [2]. Po té hráči půjdou po směru šipky dovnitř pod catwalk.

Obr. 5

V okamžiku, kdy první hráč bude tady [1], dá signál hráčům čekajícím vevnitř k flashování rampy a hodí flash do [2], který se musí odrazit dovnitř po směru šipky.

Obr. 6

Poté všichni běží na dolní plant položit  a krýt bombu.

Výsledkem je, že pokud někdo bude na rampě, nemá žádnou šanci něco vidět. 2 hráči z jedné strany a 3 hráči z druhé strany (se ztrátami venku se počítá), ale pokud se dolů dostanou alespoň 3 hráči, tak ubránění bomby už takový problém nebude.

Komentáře: 938 “Hromadná rampa – Terrorist – de_nuke”